Engum Skole

  • bigpicture_2
  • bigpicture_3
  • bigpicture_1
  • bigpicture

Med installation af Galaxen – et avanceret virtuelt læringsrum, der danner rammen om videomøder mellem elever og virksomheder – og et slogan der lyder: “We can talk to the world”, kan Engum Skole ved Vejle nu tage hul på fremtiden med alle de interaktive og virtuelle muligheder, der ligger heri.

Galaxen er finansieret af EU-midler gennem projektet Kids n’Tweens, der ledes af Spinderihallerne i Vejle og udvikler ny teknologi, produkter og meningsfulde tilbud til børn og unge. Et af målene med Kids n’Tweens er at få virksomheder og skoler til at arbejde tættere sammen, så de i fællesskab skaber viden og værdi. Gennem bl.a. videokonferencer skal eleverne stifte bekendtskab med forskellige virksomheder og få et indblik i, hvad de laver, og hvordan de fungerer. Omvendt kan virksomhederne få et indblik i børnenes hverdag og kunnen.

Engum Skole har i forvejen god erfaring med at koble klasser sammen med erhvervsvirksomheder, når det handler om udvikling af nye produkter til virksomhederne. I flere tilfælde er samarbejdet dog blevet begrænset af, at møderne skulle foregå fysisk. Enten skulle skoleeleverne tage turen frem og tilbage, for at møderne kunne blive en realitet, eller også skulle virksomhedens medarbejdere.

Med Galaxen er det blevet meget lettere at mødes, men fordelene stopper ikke her. Galaxen skal nemlig også bruges, f.eks. når elever er ude at rejse. Så har de mulighed for at rapportere hjem til klassen via mobil videokonference og fortælle om deres oplevelser. Elever, der er syge, kan ligeledes bevare kontakten med klassen og undervisningen og endelig kan inspirerende undervisere fra andre skoler og sågar andre lande – via Galaxen – undervise eleverne i Engum.

Galaxen er bygget op som et amfiteater, og scenen er erstattet af en storskærm og et videokonferencesystem, der kan forbinde skolen med resten af verdenen. I Galaxen er der plads til cirka 25 elever, der sidder forskudt fra hinanden på en amfitrappe, så alle kan se skærmen og blive set af kameraet, som optager videomødet.
FMJ har i samarbejde med Palmelund, konsulenter fra Vejle Kommunes Skoleforvaltning, Arkitektskolen Aarhus og Engum Skole udviklet og fremstillet Galaxen. Selve videokonferencesystemet er fra LifeSize.

FMJ har stor kompetence med indretning af AV lokaler og installation af videokonference. Derfor er FMJ det helt rigtige valg til denne specielle opgave. Der er lagt vægt på en nytænkende løsning, som er driftsikker og meget brugervenlig. FMJ er tidligt i processen blevet inddraget for at trække på deres mangeårige erfaringer.

 

 

//