Englystskolen – Børkop

Englystskolen opgraderede lokaler.

FMJ har bistået Englystskolen i Børkop i forbindelse med deres renoveringsprojekt. Flere lokaler har fået en tekniske opgradering og i den forbindelse er der 2 undervisningsområder, der adskiller sig fra de øvrige undervisningslokaler, ved at være væsentlig større lokaler, samt være opbygget som amfi-trapper.

Lokalerne

PLC (Pædagogisk Lærings Center) og auditoriet skulle ganske enkelt opskaleres hvad angår billede og lyd. På trods af, at lokalerne minder om hinanden og underviser oplever brug af AV udstyret som ens, var det dog nødvendigt med vidt forskellig tilgang til de 2 lokaler, for at sikre en ergonomisk oplevelse for eleverne.

PLC lokalet, har et sceneareal på gulvet, foran trappen. Det gør, at eleverne kommer på afstand af billedet, hvorfor der i dette lokale kunne laves en stor projektorløsning med motorlærred, der kører ned foran vinduerne.

Auditoriet, har en væsentlig stejlere trappe og kort afstand fra billedet til eleverne. Den umiddelbare tanke – stort billede som i biografen, ovenover tavlen, så bliver alt godt. Virkeligheden viste sig dog, at spænde ben, når vi tog hensyn til ergonomi, idet de forreste elever så skulle se op i en vinkel på ca. 50 grader, for at se toppen af billedet. En så stejl betragtningsvinkel er langt over den anbefalede i faste opstillinger. Dertil kommer de tekniske krav til placering af projektor, der gjorde, at eleverne ville lave skygger i billedet.
Kompromiset mellem økonomi og ergonomi gav svaret – Der er blev installeret en højere tavle, end standard. Det giver mulighed for, at benytte tavlen som lærred. Til tavlen blev valgt en ultrashort throw projektor, der har optik og lysstyrke som giver det ønskede udbytte.

Krav og funktion.

Fælles for installationerne er, at beslutningerne blev taget på oplyst og beregnet grundlag – Der blev ikke “gættet” en projektor, men i begge tilfælde, på grundlag af lysmålinger, udregnet præcist hvad der skulle til, for at opfylde skolens minimumskrav.

//