Bypark Vejle

  • bypark_1
  • bypark_2
  • bypark_3
  • bypark_4
  • bypark_6
  • bypark_8
  • bypark_12
  • bypark_13
  • bypark_14

Mariaparken er en ny bypark anlagt af Vejle Kommune, hvor fokus er idræt og bevægelse. Hvor mange almindelige idrætslegepladser appellerer meget til drenge og unge mænd er tanken med de mange kultur- og opholdsmuligheder i Mariaparken at skabe et bynært aktivitetsområde, der er mere interessant for piger og unge kvinder.

I en del af parken er der grønne områder med store træer og græsplæne. Her ligger parkens to nye bygninger – kiosken og pavillonen. Pavillonen eller amfi-scenen, som det blev, er et åbent tilbud til de unge mennesker i Vejle, hvor de kan optræde ”på de skrå brædder”, hygge og med mere.

Lyd og lys til enhver optræden
Målet var, i samarbejde med el-entreprisen, at lave og integrere et lyd- og lyssystem, hvor det er muligt for enhver frit at tilgå lyd-/lysanlægget med en Iphone eller Smartphone, tablet, PC eller anden lydkilde med mulighed for at afvikle og styre lyd og lys. Inden for visse grænser i forhold til ikke at generer andre brugere af området.

Bluetooth og sikker drift
FMJs teknikteam udviklede et interface med Bluetooth tilslutning, som gav mulighed for let at tilkoble- og frakoble enheder, ligesom anlægget selv nulstilles ved længere tids inaktivitet.  Amfi-scenens lydanlæg styres således fra et simpelt vandalsikret panel med høj driftsikkerhed. Lysmæssigt kan amfi-scenens lyskilder styres i forskellige effekter, som passer til de unges aktivitet. Desuden er det muligt at oplade en telefon/tablet via et USB stik i panelet.

Så nu er der rig mulighed for at skabe sin egen fest eller lave en optræden for vennerne!

Projektet
Hele projektet for parkrenoveringen kostede i alt 17 mio. kr, hvoraf Vejle Kommune har betalt 8,7 mio. kr. Derudover har Lokale- og Anlægsfonden støttet projektet med 3 mio. kr og Ministeriet for by, boliger og landdistrikter har bidraget med 5,3 mio. kr. Rådgivere for projektet og den forudgående proces er Bascon, og Ravn Arkitektur har tegnet pavillonen og overdækningen.

 

//